Livscyklusvurdering: Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?

Livscyklusvurdering, LCA og Life Cycle Assessment. Hvad er det, og hvad betyder det for dig? Læs med nedenunder for at finde svaret!

Hvad er en livscyklusvurdering (LCA)?

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment, der på dansk betegnes som livscyklusvurdering. Indenfor entrepriseretten er LCA en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug, der er knyttet til opførelsen af bl.a. nybyggerier.

LCA-metoden indebærer en analyse af alle faser i et produkts levetid, lige fra udvinding af råvarer til produktion, fremskaffelse af byggematerialer, distribution, brug og bortskaffelse. Formålet med metoden er derfor, at man undersøger hele produktets miljøpåvirkning fra vugge til grav.

LCA undersøger både direkte og indirekte miljøpåvirkninger, som f.eks. CO2-udledning, ressourceforbrug, affald og forurening. Ved at gennemføre en LCA kan man derfor identificere de mest miljøbelastende faser og processer i byggeriets livscyklus, og på den måde arbejde på at reducere miljøpåvirkningen ved at fokusere på de områder, hvor der kan opnås størst effekt. LCA er derfor et afgørende værktøj ved vurderingen af nybyggeriers bæredygtighed og påvirkninger på miljøet.

LCA-metodens indflydelse på de nye klimakrav

LCA-metoden er en teoretisk beregning af byggeriets samlede klimaaftryk. Beregningen er baseret på generiske værdier for de anvendte byggematerialer og byggeprocessers udledning af klimagasser i forbindelse med (men ikke begrænset til):

  • produktion af byggematerialer,
  • udskiftning af materialer,
  • driftens energiforbrug,
  • håndtering af affald og
  • eventuelle klimagevinster og -belastninger.

Den 1. januar 2023 trådte nye regler om klimakrav i kraft. Heraf fremgår to nye bestemmelser i bygningsreglementet, der blandt andet indeholder krav om brug af LCA-metoden. De to nye bestemmelser i bygningsreglementet kræver:

  1. at der anvendes en LCA-beregning ved nybyggeri, og
  2. at al nybyggeri, der er omfattet af energirammen og som er over 1000 m2, skal overholde et krav om en CO2-grænseværdi, svarende til 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år.

Er du entreprenør eller bygherre? Dét skal du være opmærksom på

Det er dit ansvar som bygherre at dokumentere byggeriets klimapåvirkning og herunder at sikre, at byggeriet lever op til ovenstående bestemmelser i bygningsreglementet.

Som byggeriets entreprenør, kan det være en konkurrencefordel at inkorporere LCA fra start. På denne måde kan du tidligt identificere byggeriets miljøpåvirkninger, og vurdere hvilket miljømæssige forbedringer der skal, kan eller bør initieres. Det giver dig mulighed for at mindske byggeriets miljøpåvirkning, ligesom du kan bistå bygherren som en strategisk samarbejdspartner.

Har du brug for hjælp?

Er du entreprenør eller bygherre, der ønsker at sikre, at dit byggeri lever op til de nye klimakrav og samtidig ønsker at reducere byggeriets miljøpåvirkning? Så kan vi hjælpe dig med en livscyklusvurdering.

Vi er en del af Advokatgruppen.dk, og vi har mangeårig erfaring med at bistå klienter i entrepriseforhold. Vores eksperter kan hjælpe dig med at vurdere, hvad en LCA-beregning skal indeholde samt rådgive dig om, hvordan du kan optimere byggeriets miljømæssige påvirkning.

Kontakt os for en uforpligtende snak allerede i dag. Udfyld kontaktformularen her på siden, eller ring til os på 70 10 13 30. Første indledende samtale er altid gratis.