Myndigheds-godkendelse

Når man skal gennemføre et byggeprojekt, er der både love og administrative forhold, som skal overholdes før, man starter byggeriet.

Ofte kræver det forskellige tilladelser, før man starter et byggeri. Når man har besluttet sig for, at der skal bygges, så er næste fase, at der skal foretages myndighedsgodkendelse. En myndighedsgodkendelse er en tilladelse fra de relevante myndigheder til at opføre byggeriet. Det kan eksempelvis være en byggetilladelse fra kommunen, der godkender dit byggeri. Inden man søger myndighedsgodkendelse, skal mål og skitser over byggeriet være forholdsvis præcise.

Når der skal foretages myndighedsgodkendelse, foregår det ved ansøgning af tilladelser. Det er den fase, der er afgørende for, om byggeriet kan lade sig gøre. Derfor er det også vigtigt, at det foretages tidligt i processen, så der ikke er investeret unødigt i projektet. Det er dog ikke altid nødvendigt med en tilladelse. Indimellem skal man blot anmelde en byggesag. Der skal søges om byggetilladelse, hvis der bygges nyt hus, men også tilbygning mv. Der kræves derimod ikke tilladelse, hvis det er en ombygning, der ikke ændrer på ejendommens BBR.

I nogle tilfælde skal man ikke kun have en byggetilladelse, men flere forskellige tilladelser. Et eksempel på dette kunne være miljørelateret tilladelser. Det kunne være miljøgodkendelse, udledningstilladelse, tilslutningstilladelser osv.
Ikke nok med, at man typisk skal have flere forskellige tilladelser ved nybyggeri, skal man også være opmærksom på, at reglerne kan være forskellige fra kommune til kommune.

De vigtigste regler at være opmærksom på er:

  • Byggeloven
  • Bygningsreglementet
  • BBR-loven
  • Lov om udstykning og anden registrering i matriklen
  • Planloven
  • Kommuneplaner, lokalplaner osv.

Udover de forskellige regler, skal man også være opmærksom på, hvilken zone man bygger i. Desuden skal man bl.a. være opmærksom på bebyggelsesprocenten, energiklassen, byggeskadeforsikring, bygningens indretning mm.

Når man skal have byggetilladelse, kræver nogle kommuner et gebyr for udstedelse af tilladelsen.

Ansøgning om byggetilladelse kan gøres digitalt på borger.dk eller på kommunens hjemmeside.

Hvem ansøger om tilladelse?

Det er vigtigt at være opmærksomme på, hvem der ansøger om myndighedsgodkendelse. Det er bedst at have en klar aftale om, hvem der ansøger om myndighedsgodkendelse i kontrakten mellem bygherre og entreprenør. Hvis ikke der er en aftale, kan der hentes vejledning i de almindelige betingelser for byggeri.

Det er efter AB 18 § 20 bygherren, der sørger for godkendelse af projektet. Det er også bygherren, der afholder udgifterne hertil. Dog er det fastslået i § 20, stk. 2, at det er entreprenøren, der skal sørge for at anmelde og søge om tilladelser, der vedrører selve arbejdets udførsel.
Efter ABT 18 § 20 står totalentreprenøren både for at få myndighedsgodkendelse af projektet og søge om tilladelser, der vedrører arbejdets udførelse.

Frister for myndighedsgodkendelse

Der er forskellige frister for diverse tilladelser. En byggetilladelse er gyldig i et år, og derfor skal man søge om en ny, hvis man ikke har påbegyndt byggeriet inden for et år.

Generelt tager ansøgning af tilladelser tid. Det afhænger blandt andet af, hvor omfattende byggeriet er, og hvor mange forskellige tilladelser, man skal have.

Ibrugtagningstilladelse

Efter byggeriet er færdigt, og det skal til at tages i brug, skal der typisk foretages en færdigmelding af byggeriet. Der skal foretages færdigmelding af byggerier, der kræver byggetilladelse, dog er der undtagelser hertil.

En færdigmelding er en dokumentation for, at byggeriet er i overensstemmelse med tilladelserne. Når færdigmeldingen er indmeldt og godkendt ved kommunen, vil du modtage en ibrugtagningstilladelse. Derefter må man tage byggeriet i brug. Denne myndighedsgodkendelse er en efterfølgende godkendelse af, at byggeriet er i overensstemmelse med byggetilladelsen.

Hvis man bygger ulovligt

Hvis du har bygget noget uden at have tilladelse, kan du risikere at få en bøde.
Man løber derudover en stor risiko, hvis man ikke foretager myndighedsgodkendelse. Man kan risikere at blive tvunget til at rive byggeriet ned eller til at ændre de tiltag, der er ulovlige ved byggeriet.

Man skal ved salg af ejendommen dokumentere, at ombygninger er udført lovlige.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår man skal have myndighedernes tilladelse, eftersom det ellers kan få store konsekvenser.

Myndighedsgodkendelse skal anses som en dokumentation over for myndigheder for, at man har overholdt lovgivning og bygget lovligt.

Det har derfor afgørende betydning, at man har fået tilladelse til at bygge.

Har du brug for hjælp?

Vi rådgiver en lang række både private og professionelle bygherrer, og derudover også alle typer af entreprenørvirksomheder. Hos entrepriseret.dk står vi klar til at hjælpe jer med rådgivning inden for entreprise,  udarbejdelse af en entreprisekontrakt samt vedrørende myndighedsgodkendelse.  Kontakt os på telefon 70 10 13 30 for en gratis, uforpligtende samtale om jeres situation. Du kan også udfylde vores kontaktformular på siden her eller her.