Tidsfrister og Forlængelser

Når en bygherre og en entreprenør indgår en aftale om et byggeprojekt er der næsten altid fastsat en tidsplan og en tidsfrist for, hvornår byggeriet skal være færdigt. Derudover kan parterne også have aftalt flere frister, f.eks. ”mellem-frister” for pejlemærker i byggeriet.

Parterne i en entreprisekontrakt kan også have aftalt, at bygherren og entreprenøren i nogle situationer skal have mulighed for tidsfristforlængelse.

AB 18 – regler om tidsfristforlængelse

Hvis bygherren og entreprenøren har aftalt at anvende AB 18, findes der regler om tidsfristforlængelse i §§ 39 og 42. AB 18 § 39 vedrører entreprenørens ret til tidsfristforlængelse, og § 42 regulerer bygherrens ret til tidsfristforlængelse.

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

Entreprenøren har ret til at få forlænget sine tidsfrister for udførelsen af arbejdet, når arbejdet forsinkes som følge af nogle bestemte forhold. Disse forhold kan f.eks. være når bygherren kræver ændringer i arbejdet, eller hvis forsinkelsen skyldes bygherrens eller en anden entreprenørs forhold.

Der kan også ske tidsfristforlængelse, når der sker forsinkelse grundet krig, usædvanlige naturbegivenheder eller tilsvarende forhold, som entreprenøren ikke er herre over. Derudover kan der også ske tidsfristforlængelse ved nedbør, lav temperatur, stærk vind, eller andre vejrforhold, der forhindrer eller forsinker arbejdet. Der skal dog være tale om vejrforhold af mere problematisk omfang end hvad der er sædvanligt for årstiden. Tidsfristforlængelse kan også ske som følge af offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens.

Når entreprenøren indser, at der vil ske forsinkelse med leveringen af det arbejde, som entreprenøren skal udføre, skal entreprenøren underrette bygherren om dette hurtigst muligt på skrift. Derudover skal entreprenøren forsøge at undgå forsinkelsen eller begrænse den.

Entreprenøren er også forpligtet til at underrette bygherren, hvis entreprenøren ønsker at få en tidsfristforlængelse. Dette skal ske på af baggrund de ret til forlængelser som er anført i § 39.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse

Bygherrens mulighed for tidsfrist forlængelse er fastsat i § 42. Der kan herefter ske forlængelse af tidsfristen, når forsinkelsen skyldes ændringer i arbejdet, force majeure, usædvanligt vejr, eller offentlige påbud eller forbud. Det er derfor de samme muligheder bygherren har som entreprenøren. Derudover skal bygherren også forsøge at begrænse forsinkelsen, og tilsvarende give skriftlig meddelelse til entreprenøren, når han indser forsinkelse. Herefter kan bygherren benytte sig at retten til at tidsfristforlængelse.

Brug for juridisk bistand?

Entrepriseret.dk er en del af Advokatgruppen rådgiver en lang række både private og professionelle bygherrer, og derudover også alle typer af entreprenørvirksomheder. Vi står klar til at hjælpe jer med rådgivning om muligheden for forlængelse af tidsfristerne og udarbejdelse af en entreprisekontrakt.

I er velkomne til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om jeres situation. I har også mulighed for at skrive direkte til os ved hjælp af kontaktformularen på siden her.