Fagentreprise

Når en bygherre skal planlægge samt udføre et byggeprojekt, er det vigtigt, at vedkommende gør sig nogle tanker om, hvilken entrepriseform der passer bedst til den konkrete situation. Her kan man spørge sig selv, om man skal vælge totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise? ”Entrepriseform” er et udtryk for, hvordan opgaverne ved et byggeri skal fordeles mellem de relevante parter. Derudover er det herunder også bestemt, hvem der skal have ansvaret for de forskellige dele af projektets udførelse.

Hvad er fagentreprise?

Fagentreprise er en entrepriseform, hvor bygherren selv står for hele koordineringen af byggeprocessen. Bygherren skal altså både planlægge projektet, indgå kontrakter med de forskellige fagentreprenører, og generelt have ansvaret for byggeprojektets udførelse.

Det er dermed også bygherren, som står for kontakten til og koordineringen af de enkelte fagentreprenører. Bygherren har antaget fagentreprenørerne til at udføre fagspecifikke dele af projektet. Bygherren skal tilmed også udarbejde det projektmateriale, som fagentreprenøren skal arbejde ud fra. I den forbindelse er det også bygherren selv, der sørger for at indgå kontrakter med hver enkel fagentreprenør.

En fagentreprenør kommer typisk først ind i billedet lidt senere, end hvis bygherren havde antaget en hovedentreprenør eller totalentreprenør. Det skyldes, at bygherren først selv skal have indhentet byggetilladelse, tilbudslister, lagt en tidsplan og foretaget anden nødvendigt koordinering og projektering.

Fordele og ulemper

Der kan både være fordele og ulemper ved at vælge fagentreprise, og man bør som bygherre altid overveje konkret, hvilken entrepriseform, der passer bedst til ens byggeprojekt.

For en bygherre, der ingen erfaring har med byggeledelse og byggeprojekter, kan det være en stor ulempe at stå med hele projektet selv, herunder kontrakter, tidsplaner mm. Ved fagentreprise er der for bygherren meget koordinering mellem de forskellige fagentreprenører, og det er bygherren, der skal stå for at løse eventuelle konflikter, der eventuelt opstår mellem de enkelte fagentreprenører. Derudover er det også bygherres ansvar at styre processen og sørge for at arbejdet ikke går i stå, så det samlede projekt bliver færdigt til tiden.

Alt dette betyder, at man som bygherre står med et større ansvar og dermed også en større risiko, sammenlignet med eksempelvis hovedentreprise. Bygherren bliver derfor i højere grad nødt til at være til stede på byggepladsen. Man bør derfor kun vælge fagentreprise, hvis man har erfaring eller kvalifikationer til at styre projektet for start til slut. Bygherren kan dog også vælge at antage en rådgiver til at hjælpe.

Det kan omvendt være en fordel at anvende fagentreprise, hvis bygherren kan og vil udføre det meste af projektet selv, men blot mangler en fagentreprenør til en del af projektet. Bygherren kan i så fald nøjes med blot at antage en fagentreprenør til den enkelte del. Fagentreprise er derfor også typisk billigere for bygherren end f.eks., hovedentreprise.

Forskellen på hovedentreprise og fagentreprise

Ved fagentreprise har bygherren ansvaret for byggeriet, og ved hovedentreprise, er det hovedentreprenøren, der har ansvar for byggeriet. Derfor er det også hovedentreprenøren, der indgår kontrakter og står for styringen med underentreprenørerne, hvor det ved fagentreprise er bygherren selv der står med koordineringen.

Brug for juridisk bistand

Advokatgruppen rådgiver en lang række både private og professionelle bygherrer, og derudover også alle typer af entreprenørvirksomheder. Vi står klar til at hjælpe jer med rådgivning om fagentreprise og udarbejdelse af en entreprisekontrakt.

I er velkomne til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om jeres situation. I har også mulighed for at skrive direkte til os ved hjælp af kontaktformularen her.