Hovedentreprise

Når en bygherre skal til at planlægge og udføre et byggeprojekt er det vigtigt, at han gør sig nogle tanker om, hvad for en entrepriseform, der passer bedst til den konkrete situation. Totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise?

”Entrepriseform” er et udtryk for, hvordan opgaverne ved et byggeri skal fordeles mellem de relevante parter, og hvem der skal have ansvaret for de forskellige dele af projektets udførelse.

Hovedentreprise er en entrepriseform, hvor bygherren selv står for tegninger og beskrivelser af projektet. Derudover er det også bygherren selv, der skal sørge for at indhente de nødvendige byggetilladelser mv. Med andre ord er det bygherren, der planlægger projektet, og entreprenøren, der udfører projektet. Bygherren kan dog også vælge at antage en rådgiver til at hjælpe ham med planlægningen og projekteringen.

Hovedentreprenøren har ansvaret for selve projektet og byggeriet, herunder ansvaret for at antage underentreprenører. Derudover har hovedentreprenøren også ansvar for byggeriets økonomi, hvor hovedentreprenøren har pligt til at holde sig inden for de aftalte økonomiske rammer.

Ved indgåelse af en hovedentreprisekontrakt vil vi altid anbefale, at der indgås en skriftlig kontrakt. I kan læse mere generelt om entreprisekontrakter her.

Fordele og ulemper ved hovedentreprise

Fordelen for bygherren ved at vælge hovedentreprise er, at næsten hele projektet styres af hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren har både ansvar for tidsplanen, økonomien og selve byggeriet, og derved har hovedentreprenøren altså ansvaret for det samlede projektet, hvor bygherren alene står for nogle af de tidlige dele af projektet, som udarbejdelse af projektmaterialet.

Som følge heraf er det dog oftest også dyrere for bygherren at vælge hovedentreprise – netop fordi hovedentreprenøren har et større ansvar ved hovedentreprise end ved eksempelvis fagentreprise.

En anden ulempe ved hovedentreprise er, at bygherren ikke nødvendigvis har indflydelse på, hvilke underentreprenører hovedentreprenøren bruger. Det kan eksempelvis få betydning for kvaliteten af byggeriet. Parterne kan dog aftale, at bygherren skal godkende de underentreprenører, som hovedentreprenøren vælger.

Hovedentreprise sammenlignet med totalentreprise

Hovedentreprise bliver typisk brugt i den situation, hvor en forbruger skal bygge et hus, da det her er én håndværker, som står for at fuldføre hele byggeprojektet. Som anført ovenfor er bygherrens rolle reduceret til at planlægge/tegne projektet og indhente de nødvendige tilladelser.

Ved totalentreprise står totalentreprenøren for hele byggeprojektet, og han har også ansvaret for projekteringen, herunder f.eks. beregninger og byggetegninger. Totalentreprenøren står derfor for alt omkring byggeprojektet.

Hovedentreprise sammenlignet med fagentreprise

Ved fagentreprise har bygherren ansvaret for byggeriet, og ved hovedentreprise, er det hovedentreprenøren, der har ansvar for byggeriet. Derfor er det også hovedentreprenøren, der indgår kontrakter og står for styringen med underentreprenørerne. Ved fagentreprise er det bygherren selv der står med koordineringen.

Brug for juridisk bistand?

Advokatgruppen rådgiver en lang række både private og professionelle bygherrer, og derudover også alle typer af entreprenørvirksomheder. Vi står klar til at hjælpe jer med rådgivning om hovedentreprise og udarbejdelse af en entreprisekontrakt, og kan også hjælpe, hvis I senere støder på en uenighed vedrørende kontraktens fortolkning eller andre dele i byggeriets proces.

I er velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om jeres situation. I har også mulighed for at skrive direkte til os ved hjælp af kontaktformularen her på siden eller på vores kontaktside her .