Omkostninger

Hos Entrepriseret.dk er det vigtigt med åbenhed omkring sagsomkostninger. Vi forventningsafstemmer derfor altid en opgave med dig inden opstart. I de tilfælde det er muligt, får du også prisen oplyst på forhånd.

Det er imidlertid ikke alle opgaver, hvor det er muligt at give en fast pris. Advokatomkostningerne vil I så fald blive fastsat ud fra en samlet afvejning af det registrerede tidsforbrug, det opnåede resultat, sagens betydning, om sagen har hastende karakter, sagens kompleksitet samt sagens værdi og det med sagen forbundne ansvar. Undervejs holder vi dig løbende orienteret.

I de sager, der vedrører retssagsbehandling eller voldgift, undersøger vi altid dine muligheder for at opnå retshjælpsdækning via en eventuel erhvervsretshjælpsforsikring.

Advokatsamfundets etiske regler

Derudover er vi som entrepriseretsadvokater underlagt Advokatsamfundets etiske regler, ligesom vi har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring.

Det er selvfølgelig gratis og uforpligtende at kontakte os. Og beslutter du dig for at lade os guide dig igennem din entrepriseretssag, vil du modtage en fast pris, inden vi går i gang med arbejdet.

Gratis indledende samtale

Du får altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag inden vi går videre med jeres sag. Kontakt os i dag – så vender én af vores dygtige advokater tilbage til dig hurtigst muligt. Du kan ringe til os på +45 70 10 13 30 eller udfylde kontaktformularen her.